Kasinolagen i Sverige

Det har varit lagligt med svenska casinon sedan 1999. För närvarande finns fyra kasinon i landet och det allra första öppnades i Sundsvall. Alla är filialer av Casino Cosmopol och förutom i Sundsvall finns de i Stockholm, Malmö och Göteborg. Casino Cosmopol är ett dotterbolag till AB Svenska Spel, vilket i sin tur ägs till 100 procent av svenska staten.

Den svenska kasinoverksamheten regleras av kasinolagen (1999:355) och enligt denna får det i Sverige endast finnas sex kasinon. Tillstånd för att bedriva kasinoverksamhet får bara ges till bolag som ägs helt och hållet av svenska staten, direkt eller indirekt. Enligt lagen klassas kasinospel som tärningsspel, roulettespel, kortspel och liknande som hålls i lokaler vilka används huvudsakligen för detta syfte, alltså ett kasino.

Enligt lag ska en entréavgift tas ut vid varje besök. Att dricksa personalen är inte tillåtet och den högsta insats som kan göras uppgår till två prisbasbelopp (under 2013 är detta alltså 89 000 kronor).

Vem får besöka ett svenskt kasino?

För att beviljas tillträde till ett av Sveriges fyra kasinon måste man ha fyllt 20 år och kunna legitimera sig med ett giltigt ID-kort eller pass. Den som inte uppfyller dessa krav släpps inte in. Den som är anställd eller funktionär på ett kasino får inte heller komma in som besökare på någon av de olika filialerna. Som en del av det åtgärdsprogram som skapats för att begränsa bland annat spelberoende, är det också möjligt för en besökare att själv be om att inte bli insläppt under en viss tidsperiod.

Casino Cosmopol måste också föra ett register över alla besökare. Syftet med detta är att avslöja och förebygga brott och vad det innebär för besökaren är att personliga uppgifter samt tidpunkter för besök sparas i fem år. De uppgifter som kasinot måste spara är namn, personnummer och postadress. Ett fotografi tas också av besökaren.

Varför ska staten äga kasinon?

De flesta samhällen som genom historien beslutat att legalisera hasardspel och kasinon och låta dessa drivas av staten grundar detta beslut på två huvudskäl. Det första är det moraliska. Här betonas samhällsansvaret och den ökade möjligheten att begränsa spelverksamhetens skadeverkningar som statlig kontroll ger. Det andra skälet är att säkra en inkomst till statskassan. Kasinospel ger hög avkastning och många stater ser hellre att detta återinvesteras i samhället än hamnar i händerna på privatpersoner. Dessa motiveringar ligger till grund även för den svenska kasinolagstiftningen. Marknadsföringen av svenska kasinon måste därför vara ”socialt ansvarstagande”.

Avsikten med att endast tillåta statligt ägda kasinon i Sverige framgår av förarbetena till lagen. Vid den tidpunkten, 1998, var kasinospel olagliga endast i Sverige och Irland. Ett av syftena med att legalisera internationella kasinospel var att minska den illegala spelverksamheten, vilket hade skett i både Danmark och Finland sedan de introducerat statligt kontrollerade kasinon. Avsikten var också att begränsa andra typer av kriminell verksamhet som ofta förekommer i samband med spel, till exempel pengatvätt. Samtidigt räknade man med att kasinospelen skulle generera en stor vinst till statskassan och även skapa många nya jobb då kasinon i allmänhet kräver stor personal.

Se videon om de Sveriges första Casino;